• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Om NSA

Norsk SKI-Akademi etablert 1987

Norsk SKI-akademi har i de årene det har eksistert vært utviklet med tanke på utdanning av yrkesaktive skiinstruktører og skilærere. Målet har vært å dekke et stadig større behov i turist-Norge og for å bedre kvaliteten av denne del av det norske turistproduktet.

I 1987 startet Erik Lie som drev skiskolen i Trysil på den tiden, Norsk SKI-akademi. Han så tidlig ett sterkt behov for kvalifiserte instruktører på skidestinasjonene.

Fra 2001 var driften av Norsk SKI-akademi overført til et AS, eid av Hemsedal Aktiv, Geilolia Skiskole, Trysilguidene og Skiskolenes Bransjeforbund. I mai 2010 ble Norsk SKI-akademi helt eid av Skiskolenes Bransjeforbund. I dag driver SBF all utdanning gjennom Norsk SKI-akademi og etter de krav og behov som profesjonelle skiskolene stiller til volum, kunnskap og varierende kompetanse, og etter det konseptet som er tilpasset behovet for norske og internasjonale skiskoler.

Instruktører fra Norsk SKI-akademi er blant de mest kvalifiserte skilærere i landet, med mange års erfaring fra både inn- og utlandet.

Mange skilærere som i dag arbeider i norske skiskoler og rundt om i verden har fått sin utdanning i Norsk SKI-akademi. Disse skilærerne er meget ettertraktede og en utdanning i Skiskolenes Bransjeforbund/Norsk SKI-akademi kan åpne mange muligheter innen reiselivsnæringen.