• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • SBF.as
 • Kurs
 • Booking og betalingsbetingelser

Booking og betalingsbetingelser

NSA forbeholder seg rett til å avlyse kurs ved for få anmeldte deltakere. Ettersom våre kurs er avhengige av snø- og værforhold, kan kurs flyttes til et annet sted eller et annet tidspunkt. Om kurset avlyses pga snømangel, betales hele beløpet tilbake. Om kurset flyttes og deltakeren ikke kan bytte til et tilsvarende kurs, refunderes hele beløpet.

Påmelding/ booking

Påmelding til samtlige kurs gjøre på vår webside, SBF.as.

Booking-bekreftelse  blir sendt med e-post innen någre dager og etter sends en faktura per epost. Siste frist for påmelding er 30 dager før kursstart. 

Avbestilling før kurs-start

Ved avbestilling tidligere enn 14 dager før kurset starter, refunderes hele beløpet bortsett fra en administrasjons-avgift på 500 kr.

Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurs-start, debiteres 100 % av prisen for kurset.

Ved krav om tilbakebetaling ved sykdom, kreves legeattest. Da vil beløpet refunderes i sin helhet bortsett fra 500 kr. i administrasjons-avgift.

Om du ikke har mulighet for å gjennomføre kurset pga av skade som du har pådratt deg under kurset, vil du bli tilbudt plass på et annet kurs for de dagene du har gått glipp av.