• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Om Skiskolenes Bransjeforbund

Skiskolenes Bransjeforbund (SBF) er en organisasjon for skiskoler i norske alpinanlegg. SBF ble stiftet for å samle skiskolene i en forening og kvalitetssikre utdanningen av instruktører. Kvalifisert skiopplæring vil forebygge skader, bedre sikkerheten styrke kvaliteten på opplevelsestilbudet i Norske alpinanlegg. Vi arbeider for utvikling av medlemsbedriftene og deres produkt.

 

SBF er en arbeidsgiverorganisasjon for skiskolebedrifter i Norge 

Krav til medlemsbedrifter:

Skiskolebedriftene skal ved avtale være etablert i en reiselivsdestinasjon eller vintersportsanlegg.

SBF skal arbeide for utvikling av medlemsbedriftene og deres produkt.

 

1- kontinuerlig utvikle, gjennomføre og evaluere en rammeplan for utdanning.

2- etablere et utdanningsteam bestående av representanter fra medlems-bedriftene / godkjent av SBF.

3- skape relasjoner til utdanningsinstanser.

4- skape relasjoner til naturlig samarbeidspartnere og sponsorer.

5- samordne arbeidet mot turopratører, byråer og reiselivsnæringen generelt.

6- arbeide for utvikling av en felles profil og aktiviteter.

7- arbeide for kvalitet, produktutvikling, mersalg og gjenkjøp til destinasjonen.

8- heve lønnsomhet og kontinuitet.

9- skiskolen skal være en ressurs som styrker konkurranseevnen for 

destinasjonen / Norge i markedsføringen.

10- ta ansvar for å føre den Norske kulturarven videre og styrke kvaliteten og     opplevelsestilbudet i Norske vintersportanlegg.

11- gjennom kvalifisert skiopplæring forebygge skader og bedre sikkerheten i Norske skianlegg.

Hvis du vil ha mer informasjon eller har spørsmål, vennligst kontakt oss