• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

NYHETER OG INFORMASJON

Avtalen med Sverige for utdannelse av instruktører

Avtalen for utdannelse av instruktører vi har hatt med broderfolket i øst, nå er forlenget på varig basis.

Dette betyr at vi i sammen, og på tvers av landegrensene vil utvikle utdannelse for de menneskene som ønsker å ta del i vår bransje. Samarbeidet med Svenske Skirådet gir forutsigbarhet, ikke bare i form av utvikling, men også for NSA/SBFs mulighet for lisensiering og godkjenninger. 

Fra nå av, vil alle SBF/NSA kurs være kompatible med tilsvarende svenske utdannelse. Godkjent gjennomført SBF utdanning 4, gir således retten til deltagelse på den Svenske Skilærereksamen.


Om Skiskolenes Bransjeforbund

Skiskolenes Bransjeforbund (SBF) er en organisasjon for skiskoler i norske alpinanlegg. SBF ble stiftet for å samle skiskolene i en forening og kvalitetssikre utdanningen av instruktører. Kvalifisert skiopplæring vil forebygge skader, bedre sikkerheten styrke kvaliteten på opplevelsestilbudet i Norske alpinanlegg. Vi arbeider for utvikling av medlemsbedriftene og deres produkt.

LES MER OM OSS


Følgende skiskoler er medlemmer i Skiskolenes Bransjeforbund